Dziedzictwo naszych odległych przodkówPoczątki współczesnego człowieka sięgają dziesiątek, a nawet setek tysięcy lat wstecz do naszych odległych przodków, którzy prowadzili łowiecko-zbieracki sposób życia. W perspektywie ewolucyjnej jest to mgnienie oka, gdyż cała historia życia na Ziemi obejmuje miliardy lat. Jednak ten stosunkowo niedawny okres, choć bardzo długi w skali życia pojedyńczej osoby, jest kluczowy i ma ogromne znaczenie dla nas obecnie.

Pierwszym najbardziej widocznym, bo zewnętrznym dziedzictwem jest budowa naszych ciał i ich możliwości ruchowe. Głowa, tułów oraz dwie kończyny górne i dwie dolne stanowią ogólny schemat tej budowy. Dwunożny, wyprostowany sposób lokomocji wykształcił się u naszych praprzodków. Dzięki temu ogólnemu schematowi budowy ciała wśród różnych kultur na naszej planecie powstały niezależnie podobne sposoby walki wręcz. Dopiero później, wraz z rozwojem fizyki, mechaniki i biomechaniki, ludzkość zrozumiała na jakich zasadach działania się opierają i dlaczego są skuteczne.

Z ciałem bezpośrednio związane są sposoby odżywiania się. W tym obszarze także swoje piętno odcisnęło to co i w jaki sposób spożywali nasi przodkowie. Długi czas oddziaływania różnych pokarmów przez tysiące pokoleń sprawił, że jesteśmy przystosowani genetycznie do ich spożywania. I nie rozchodzi się tu wyłącznie o własności lecznicze niektórych roślin, lecz o całościową dietę. Pokarmy będące z naszymi praprzodkami niemal od zawsze, spożywane regularnie przez miliony lat, służą naszemu zdrowiu, podczas gdy "nowości" w jadłospisie naszego gatunku mogą wykazywać lub wykazują negatywny wpływ na nas. Do tych nowości zaliczyć można nie tylko chemicznie obrobioną żywność, ale i produkty rewolucji agrarnej.

Następne ważne dziedzictwo naszych przodków to umysł ludzki. Zdolność do racjonalnego myślenia, wnioskowania, planowania, były kluczowe dla przeżycia. Osobniki, które tego nie czyniły lub robiły to źle nie zostawiały potomków lub ich podejście było eliminowane z czasem. Umysł człowieka kształtował się w dawnych społecznościach plemiennych, liczących nawet kilkaset osób. Wiedza o działaniu umysłu ludzkiego będącego produktem tamtych odległych czasów jest konieczna, aby zrozumieć wiele aspektów współczesnej samoobrony. W końcu, to również dzięki umysłowi ludzkiemu nasz gatunek przetrwał i prosperuje.

Naszym odległym przodkom zawdzięczamy również moralność. Wynika ona z dążenia grupy społecznej do przetrwania. Dążenie to jest też przyczyną uniwersalności zasad etycznych przestrzeganych przez różne grupy ludzi na całym świecie. Ewolucja, działając przez naturalną selekcję, faworyzowała tych osobników którzy egzystowali według reguł życia społecznego dając im możliwość przetrwania i posiadania potomstwa. Dlatego moralność, ukształtowaną w ten sposób, mamy zakodowaną w genach.

Przytoczone tu przykłady to tylko mały wycinek wpływu stylu życia naszych odległych przodków na człowieka współczesnego. Badając te oddziaływania, można odnajdywać niebywałe związki łączące nas z przeszłością, które obok obecnego rozwoju technicznego pozwalają zwiększać jakość codziennego życia. Jesteśmy, jako ludzkość, częścią Natury i uzyskaliśmy dzięki naszym przodkom udział w niesamowitej przygodzie jaką jest bycie człowiekiem, co jest z pewnością chlubnym dziedzictwem naszych odległych przodków.