Inżynieria walkiWalka na chwyty polega na tworzeniu różnych konstrukcji z segmentów własnego ciała i płynnym przechodzeniu pomiędzy nimi od jednego ustawienia do innego w zależności od działań oponenta i tego co chce się osiągnąć w danej chwili walcząc. Ma to głównie służyć zastosowaniu zasady dźwigni pod postacią różnych technik rzutów, sprowadzeń, przetoczeń, dźwigni i duszeń ze wszystkich obszarów, w których prowadzona jest walka. Nauka walki odbywa się na macie, którą można porównać do laboratorium gdzie testowane i doskonalone są powyższe techniki.

Ciało człowieka to specyficzna maszyna sterowana impulsami elektrycznymi przez układ nerwowy, którego centralną część stanowi mózg. Części ciała w ruchu napędzane są przez mięśnie działające jak siłowniki na kości - dźwignie, a zasilane energią chemiczną. Przypomina to działanie silnika, w którym paliwem jest pokarm, a praca użyteczna to od 1/5 do 1/4 transformowanej energii. Reszta stanowi wydzielone i rozproszone ciepło wpływające na temperaturę ciała.

Ciało jako struktura ma swoje mocne i słabe strony. W walce wykorzystuje się mocne strony struktury własnego ciała przeciwko słabym stronom struktury ciała przeciwnika. Odpowiednio przykładając siły, których efekt działania potęguje zasada dźwigni, jesteśmy w stanie wpływać w kontrolowany sposób na strukturę ciała oponenta wywołując w niej stany zwiększających się naprężeń, prowadzące go do poddania.

Stosując odpowiednie algorytmy sterujące ciałem-maszyną, które opanowuje się w drodze treningu, można przetrwać konfrontację, kontrolować jej przebieg, a nawet osiągnąć zwycięstwo. Wszystkie ruchy są wówczas wykonywane precyzyjnie i automatycznie, a całość obserwowana aktywnie w umyśle walczącej osoby, która włożyła konieczny wysiłek w jego prawidłowe zaprogramowanie.

Czy wszystko związane z ruchem w walce jest mechaniczne? Wygląda na to, że tak. Mechanika staje się źródłem prawdziwych możliwości. Dzięki niej pojawia się przestrzeń dla kreatywności i rozwoju zależnych od naszych świadomych wyborów. W tym wszystkim liczy się nasz umysł i doświadczanie. Mechanika nie tylko dodaje elegancji sportom walki, lecz przede wszystkim jest użyteczna w ciągłym doskonaleniu się, rozumieniu i poszukiwaniu efektywności w walce.


Zasada dźwigni pozwala zwiększyć skutek działania siłą.