Korzyści z trenowaniaKorzyści z trenowania sportów walki jest bardzo wiele, dlatego należy rozpatrywać je na różnych płaszczyznach.

Na poziomie fizycznym, treningi pozwalają zachowywać dobre zdrowie, dobre samopoczucie, co jest wynikiem poddawania ciała wysiłkowi.

Pozwalają na zyskanie cennej umiejętności samoobrony, mogącej się przydać w dzisiejszych niepewnych czasach i wielokrotnego zwiększenia szans na przetrwanie konfrontacji.

Na poziomie umysłu, treningi prowadzą do redukcji stresu, swoistego oczyszczenia myśli (katharsis) i oderwania od różnych problemów, które trapią każdego codziennie, aby spojrzeć na nie potem z dystansu i znaleźć najlepsze dla nich rozwiązania.

"Ćwiczenia fizyczne zwiększają efektywność działania sieci neuronalnych, które pełnią istotne role w procesach uczenia się. Pojedyncze sesje ćwiczeń fizycznych oraz programy treningowe mogą poprawić funkcje poznawcze i pamięć."
Paul Howard-Jones,
raport "Neuronauka i edukacja: przegląd interwencji i podejść edukacyjnych korzystających z osiągnięć neuronauki"

Z innej strony trenowanie walki na chwyty jest też po prostu zabawne. Każdy, kto trenuje doświadcza tego każdego dnia na macie.

Ponadto treningi rozwijają wiele cech przydatnych w życiu, takich jak dyscyplina, pracowitość, skupienie, systematyczność, cierpliwość, czy wytrwałość. A także takie atrybuty jak siła fizyczna i umysłowa, sprawność, gibkość, zwinność, szybkość, koordynację ruchową, czy refleks.

To były korzyści na poziomie jednostki. Na poziomie grupy, treningi pozwalają na interakcje międzyludzkie oraz sprzyjają integracji społecznej. Mają korzystny wpływ na psychikę i dają poczucie przynależenia, co wynika z przebywania pomiędzy pozytywnymi ludźmi. Uczestnictwo w treningach po latach ćwiczeń pozwala na wypracowanie wartościowej postawy, która polega na utrzymywaniu zdrowej równowagi pomiędzy pokorą a pewnością siebie.

Treningi są jednym ze sposobów na samorealizację - dążenie do wyznaczonych celów i ich osiąganie oraz ciągłe doskonalenie się na tej drodze tak, aby stawać się coraz lepszym człowiekiem.