Filozofia CMW

Podstawowe zasady, którymi kierujemy się trenując w CMW:

ZASADY MECHANIKI determinują wszystko co jest związane z walką i treningiem, a najważniejszą z nich dla sportów walki jest ZASADA DŹWIGNI. Zasady mechaniki mają swoje konsekwencje, które odzwierciedlone są w stosowaniu prawidłowych technik. Techniki walki należy stosować z odpowiednim wyczuciem czasowym, aby były skuteczne. Znajomość i wykorzystanie zasad mechaniki dają przewagę podczas zmagań.

Ze względu na to, że przewagę na podstawie zasad mechaniki chcą uzyskać obydwaj walczący, prowadzi to wprost do ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA która jest kluczowa dla rozumienia prawdziwej natury walki. Trenujemy zawsze z partnerem, który zachowuje się realistycznie a opór jaki stawia jest przez niego regulowany. Pozwala to na łagodne przejście od całkowitej współpracy do pełnego współzawodnictwa i zyskanie umiejętności w takiej postaci w jakiej będą one stosowane później.

Trenujemy w taki sposób, aby warunki w czasie treningu elementów walki odpowiadały lub były zbliżone do tych w których prowadzony ma być sparing. To co trenujemy musi zatem być UŻYTECZNE, tzn. po zapoznaniu się z danym elementem walki, należy przejść do trenowania go w warunkach zwiększanego współzawodnictwa, adekwatnego do danej sytuacji treningowej. Ponad to trenowane elementy walki muszą tworzyć wzajemnie połączoną i logiczną całość.

Taki trening, choć jest WYMAGAJĄCY fizycznie i trzeba dobrze się przy nim spocić, gwarantuje dobre REZULTATY. Nie oznacza to wcale, że trzeba trenować ciężko lecz inteligentnie. Umiejętności zyskiwane w treningu zgodnym z zasadą współzawodnictwa mają znaczenie. Oznacza to w warunkach treningowych, że jest się w stanie rywalizować na dobrym poziomie sparując z współtrenującymi o zbliżonym stażu treningowym. Przekłada się też to bezpośrednio na umiejętności samoobrony, które wymagają jednak dodatkowej wiedzy.

PRAWDA jest podstawową wartością, która jest niezbędna nie tylko tym, którzy chcą podnosić swoje umiejętności na macie. Dzięki prawdzie jest się autentycznym w tym co się robi. Bez prawdy nie osiąga się dobrych rezultatów. W odkrywaniu tego co prawdziwe, a co nie, służy metoda naukowa. Pozwala ona odseparować użyteczne techniki i metody trenowania od tych, które choć mogą sprawiać dobre wrażenie, w rzeczywistości nie przynoszą żadnych korzyści a nawet są w stanie powodować szkody.

"Metoda tworzenia nauki, która może wydawać się żmudna i nieefektowna, jest jednak dalece bardziej istotna niż same odkrycia nauki."
Carl Sagan, "Świat nawiedzany przez demony. Nauka jako światło w mroku"

Priorytetem każdego treningu jest bezpieczeństwo wszystkich trenujących oraz dokonywanie przez nich POSTĘPÓW, co zapewnia wszystkie korzyści krótko- i długofalowe. Dzięki prawidłowej metodyce trenować może każdy, niezależnie od wieku, płci, czy posiadanych aktualnie umiejętności. W miarę zdobywania umiejętności rosnąć powinna również ŚWIADOMOŚĆ trenujących, że wraz z doskonaleniem siebie stają się coraz lepszymi ludźmi, co z biegiem czasu będzie coraz bardziej ewidentne. W CMW trenujemy na życie!